BAEE39D8-C68B-4F29-B936-48C3DB055858

Guvernul a majorat bugetul programului de susținere a producției de legume în spații protejate 

Guvernul a majorat bugetul programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022 la 265,2 milioane de lei. Bugetul anterior era de 225 de milioane de lei.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 148/2022 a fost aprobat Programul de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate pentru anul 2022, prin care s-a stabilit o schemă transparentă de ajutor de minimis, potrivit reglementărilor Uniunii Europene.

ℹ️ Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis/beneficiar poate fi de 4.000 euro, respectiv:
3.000 euro/cultură în ciclul I/1.000 mp/beneficiar;
1.000 euro/cultură în ciclul II/1.000 mp/beneficiar.

ℹ️ Prin Hotărârea Guvernului nr. 148/2022 a fost alocată suma de 225 de milioane de lei, reprezentând echivalentul a 45 mililoane de euro.

ℹ️ În Ciclul I de producție s-au înscris în program un număr de circa 17.714 potențiali beneficiari.

ℹ️ În condițiile în care toți beneficiarii înscriși în Ciclul I de producție îndeplinesc conditiile de eligibilitate prevăzute de hotarâre, se estimează că suma alocată nu este suficientă si este necesară suplimentarea acesteia în vederea achitării potentialelor obligatii de plată către beneficiari.

ℹ️ Suma de 225 milioane de lei asigură efectuarea plăților pentru 15.000 beneficiari. Pentru diferența de 2.714 de beneficiari este necesară suplimentarea sumei cu 40,2 milioane de lei.

sursa: Dan Motreanu