parcare Motru

Atribuirea locurilor de parcare cu valabilitate in perioada 01.04.2023 – 31.03.2024 MOTRU

Redam anunt facut de Directia Publica Motru privind atribuirea locurilor de parcare:

Atribuirea locurilor de parcare cu valabilitate in perioada 01.04.2023 – 31.03.2024, respectiv eliberarea permisului, se va face în baza unui contract de atribuire.

In acest sens, detinatorii locurilor de parcare pot depune, incepand cu data de 22.02.2023, cererea insotita de documente justificative:

Act de identitate – copie;

– Certificat de înmatriculare al autovehiculului si dovada ITP in termen de valabilitate – copie;

– Documente privind dreptul de folosință/utilizare a autovehiculului (contract de leasing, act de donație/moștenire, contract de comodat, etc.);

– Documente privind domiciliul/reședința au dreptul de proprietate/certificatul de inregistrare/certificatul constatator în cazul persoanelor juridice;

– Certificat de încadrare în grad de handicap (dacă este cazul).

Pentru parcările date în folosință, cererile pentru încheierea contractului de atribuire a locului de parcare, în care se va menționa modul de folosință (16 ore/zi sau 24 ore/zi), se depun până la data de 31 martie a fiecarui an, iar tariful de parcare se achită în aceeași perioadă.

Începând cu data de 1 aprilie 2023, permisele de parcare dau dreptul folosirii locului de parcare dupa cum urmeaza:

a) 16 ore/zi, în intervalul orar 16.00 – 08.00, tariful fiind :

• 100 lei / an pentru persoane fizice,

• 150 lei/an pentru persoane juridice,

caz in care, în intervalul orar 08.00 – 16.00, locurile de parcare sunt considerate disponibile si vor funcționa în regim fără plată.

b) 24 ore/zi, în intervalul orar 00:00 – 24:00, tariful fiind :

• 200 lei / an pentru persoane fizice,

• 300 lei/an pentru persoane juridice.

‼️Depasirea termenului de 31 martie de catre detinatorii locurilor de parcare, conform Regulamentului Privind administrarea și exploatarea parcărilor de reședință din Municipiul Motru conduce la pierderea locului de parcare detinut si repartizarea acestuia altor solicitanti.

La solicitarea în scris a persoanei interesate, contractul de atribuire a unui loc de parcare încetează cu prima zi a lunii următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea în următoarele situații:

a. renunțare la locul de parcare;

b. înstrăinarea locuinței (dacă titularul contractului de atribuire nu face dovada, prin adeverință eliberată de Asociația de Proprietari, că locuiește la aceeași adresă) sau a spațiului cu altă destinație;

c. înstrăinarea autovehiculului, iar beneficiarul locului de parcare nu mai deține un alt autovehicul pentru care este necesară parcarea pe domeniul public.

În cazul decesului titularului locului de parcare, contractul încetează de drept, de la data comunicării documentelor justificative de către persoana interesată. Daca locul de parcare nu este solicitat de sotul/sotia acestuia, sau copiii majori ce au domiciliul/reședinta la aceeași adresă, locul de parcare se va atribui unui alt solicitant, in ordinea stabilită prin regulament.

‼️După data de 31 martie a fiecărui an, locurile de parcare neachitate, vor fi considerate libere și vor fi atribuite celorlalti solicitanti, in ordinea depunerii cererilor si conform ordinii de prioritate.

‼️Persoanele ce nu dețin loc de parcare, pot depune cerere oricând în cursul anului, însă, dacă nu există locuri de parcare libere la data solicitării, încheierea contractului, plata locului de parcare și eliberarea permisului va avea loc după expirarea perioadei de rezervare anuală, în limita locurilor disponibile.

⭕️⭕️⭕️ Toate cererile depuse de solicitantii ce nu au un loc de parcare, și care pana în prezent se afla in asteptarea eliberarii unui loc in zona solicitata, în momentul vacantarii unui loc de parcare, vor fi analizate si solutionate in ordinea inregistrarii acestora și în următoarea ordine de prioritate:

a. Persoanelor cu disabilitati, ori soțului/soției persoanei cu handicap;

b. Însoțitorilor sau asistenților personali ai persoanelor cu handicap în baza documentelor emise de către Direcția Publică de Protecție Socială;

c. Reprezentanților legali ai minorilor cu disabilitati și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate;

d. Persoanelor fizice care au autovehiculul în proprietate, contract de comodat, leasing, în ordinea cronologică a depunerii cererii de solicitare;

e. Persoanelor juridice care au autovehiculul în proprietate, contract de comodat, leasing, în ordinea cronologică a depunerii cererii de solicitare și care au sediul social sau punct de lucru in zona parcarii de resedinta.

Persoanele enumerate la litera a, b și c sunt scutite de la plata taxei de parcare.

În spațiile de parcare unde se repartizează locuri de parcare gratuite, acestea vor fi marcate și semnalizate.

Totodată va rugam ca, în situatie în care va schimbați numarul de telefon de contact ori adresele electronice de corespondenta comunicate în cererile depuse, sa ne aduceți la cunoștință datele de contact actualizate.

‼️Fiecarui solicitant i se pot atribui cel mult doua locuri de parcare, iar in cazul mai multor solicitanti ce locuiesc la aceeasi adresa, numarul total de locuri de parcare repartizate acestora sa fie maxim două.

‼️In situatia in care, in zona solicitata exista excedent de locuri de parcare fata de numarul solicitantilor, in limita locurilor disponibile, prevederea de mai sus nu se va lua in calcul, la fiecare atribuire anuala, solicitantii avand drept de preemtiune doar in limita a maxim doua locuri de parcare, iar in cazul in care solicitantii nu convin de comun acord caruia dintre acestia sa i se atribuie locurile de parcare, dreptul de preemtiune se va stabili in ordinea depunerii cererilor.

‼️In situația in care un loc de parcare devine liber, ordinea atribuirii acestuia va fi cea stabilita in Regulament, iar in cazul solicitantilor pentru cel de-al doilea loc (pentru care nu se instituie dreptul de preemtiune), atribuirea se va face in ordinea cronologica a depunerii cererilor, insa doar dupa solutionarea cererilor depuse pentru un singur loc de parcare/solicitant/adresa.

Parcare

Sursa: Directia Publica Motru

Post Disclaimer

Motru.eu nu a cerut și nici nu a primit niciodată fonduri sau alte beneficii financiare sau de altă natură pentru a prezenta anumite informații sau pentru a susține anumite opinii în articolele sale. Motru.eu nu este o agenție de știri sau o publicație cu jurnaliști profesioniști, ci este un blog de știri ce prezintă informații și opinii din perspectiva omului de rând. Motru.eu își rezervă dreptul de a selecta și de a publica știri în funcție de propriile criterii editoriale și de a păstra controlul asupra conținutului publicat.”

Tags: No tags

Comments are closed.